Audyt wzorniczy

audyt, auditing
«kontrola przedsiębiorstwa pod względem finansowym
i organizacyjnym, wycena jego majątku oraz analiza perspektyw jego rozwoju, przeprowadzana przez ekspertów»

Audyt
Niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot
audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury).

Audyt wzorniczy

audyt, auditing
«kontrola przedsiębiorstwa pod względem finansowym
i organizacyjnym, wycena jego majątku oraz analiza perspektyw jego rozwoju, przeprowadzana przez ekspertów»

Audyt
Niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot
audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury).
Wykonujemy opracowania na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego i strategii projektowych w zakresie wzornictwa i innowacji.

Opracowujemy strategie projektowe na potrzeby dotacji EU w zakresie wzornictwa i form przemysłowych.

Zapewniamy wsparcie wyspecjalizowanych podmiotów consultingowych w zakresie dotowania i programów grantowych UE.

Audytowanie wewnętrzne przedsiębiorstwa przeprowadzamy w oparciu o zasadny do danego przedsięwzięcia zakres pracy merytorycznej i badawczej. Powyższy uzgadniany jest z inwestorem indywidualnie. Audyty tego typu mogą być składową projektów grantowych.

Od lat współpracujemy z wyspecjalizowanymi biurami konstrukcyjno-projektowymi co daje możliwość przeprowadzenia kompleksowej procedury audytowej od procedur kontrolnych, poprzez projekt koncepcyjny, wykonawczy, prototypowanie na wdrożeniu produkcyjnym kończywszy.Wykonujemy opracowania na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego i strategii projektowych w zakresie wzornictwa i innowacji.

Opracowujemy strategie projektowe na potrzeby dotacji EU w zakresie wzornictwa i form przemysłowych.

Zapewniamy wsparcie wyspecjalizowanych podmiotów consultingowych w zakresie dotowania i programów grantowych UE.

Audytowanie wewnętrzne przedsiębiorstwa przeprowadzamy w oparciu o zasadny do danego przedsięwzięcia zakres pracy merytorycznej i badawczej. Powyższy uzgadniany jest z inwestorem indywidualnie. Audyty tego typu mogą być składową projektów grantowych.

Od lat współpracujemy z wyspecjalizowanymi biurami konstrukcyjno-projektowymi co daje możliwość przeprowadzenia kompleksowej procedury audytowej od procedur kontrolnych, poprzez projekt koncepcyjny, wykonawczy, prototypowanie na wdrożeniu produkcyjnym kończywszy.

Kontakt : + 48 502-557-606

Korzystając ze strony akceptujesz politykę plików cookies oraz politykę prywatności.